Σκίτσα για την Παγκοσμία Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου από την UNESCO

Σκίτσα για την Παγκοσμία Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου από την UNESCO

News
To mark World Press Freedom Day 2017, UNESCO and Cartooning for Peace, an international organization founded by Kofi Annan, 2001 Nobel Peace Prize Laureate and former United Nations Secretary-General, and editorial cartoonist Plantu, have curated a selection of press cartoons. Designed by committed press cartoonists from around the world, these fifteen cartoons combine humor, satire and tragedy to express their views on the state of press freedom and the many challenges that media and journalists face for informing citizens and carrying out critical reporting on issues of public interest. Under the theme, Critical Minds for Critical Times: Media's role in advancing peaceful, just and inclusive societies, World Press Freedom Day 2017 calls to stay critical and defend free, independent and quality journalism in order to have better societies. It isn't…
Read More