Έκθεση “Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα” για τη βία κατά δημοσιογράφων

Έκθεση “Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα” για τη βία κατά δημοσιογράφων

News, Timeline
«Το μίσος για τους δημοσιογράφους εκτραχύνεται στη βία», προειδοποιεί η MKO "Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα" (Reporters sans frontières, RSF) στην φετινή έκθεσή της για την ελευθερία του Τύπου ανά τον κόσμο το 2019, αξιολογώντας το ζήτημα σε 180 χώρες και περιοχές. Ειδικότερα, μόλις στο 24% από τις 180 χώρες και περιοχές που μελετήθηκαν καταγράφηκε «καλή» ή «μάλλον καλή» κατάσταση ως προς την ελευθερία του Τύπου, από 26% το 2018. «Η εχθρότητα έναντι των δημοσιογράφων, ή ακόμη και το μίσος που εκφράζεται σε αριθμό χωρών από πολιτικούς ηγέτες, κατέληξε να υποκινήσει το πέρασμα σε πράξεις πιο σοβαρές και πιο συχνές», υπογραμμίζει η ΜΚΟ στο δελτίο Τύπου που συνοδεύει την έκθεση. Η RSF διαπιστώνει «αύξηση των κινδύνων και  ένα χωρίς προηγούμενο επίπεδο φόβου σε ορισμένες τοποθεσίες» στις τάξεις των δημοσιογράφων. Οι ασφυκτικές πιέσεις,…
Read More